Cellular and Molecular Immunology: ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس

ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس

کتاب ایمنی شناسی یا ایمونولوژی ابوالعباس (Cellular and Molecular Immunology) یکی از مهمترین منابع برای این درس در دانشگاه های ایران و جهان می باشد.

این کتاب توسط Abul K. Abbas ، Andrew H. Lichtman  و Shiv Pillai از سال 1991 تا کنون در چندین ویرایش نوشته شده است.

آخرین ویرایش آن که ویرایش هشتم می باشد در سال 2014 منتشر شده است.

 ایمنی‌شناسی یا ایمونولوژی یکی از شاخه‌های زیست‌ پزشکی است که به بررسی انواع واکنش ایمنی جانداران در برابر آنتی ژن‌های بیگانه و روند ایجاد مصونیت در برابر عوامل بیماری زا می‌ پردازد. این علم هم به جنبه های فیزیولوژیک پاسخ دفاعی بدن به عوامل بیگانه، و هم به جنبه های پاتولوژیک سیستم ایمنی مانند بیماریهای خودایمنی، حساسیت، نقص ایمنی، واکسیناسیون و پیوند اعضاء می‌پردازد.

 

 

دانلود با لینک غیر مستقیم
حجم : 51.63MB
مترجم : دکتر رضا فرید حسینی -دکتر علیرضا فتح اللهی با همکاری فرهاد سیف
منبع : UJOZVEH.IR