هيرورژئولوژي کارست : ترجمه آغاسي

هيرورژئولوژي کارست

کتاب هیدروژئولوژی کارست، تالیف دکتر میلانوویچ و ترجمه آقای دکتر آغاسی جهت استفاده کلیه متخصصین بر روی وبسایت قرار گرفت.
کتاب حاضر با دارا بودن بیش از 400 صفحه، کلیه مسائل مربوط به کارست با ذکر مثال عینی بیان کرده است.
موضوعات مطرح شده شامل
مقدمه ای بر هیدروژئولوژی کارست
انحلال سنگ های کربناته
ویژگیها مورفولوژیکی و پدیده های کارستی
آب زیر زمینی در کارست
روش مطالعه کارست
بررسی های غارشناسی کارست
کاربرد ردیاب ها در مطالعه کارست
سنجش از دور در مطالعه کارست
تزریق و آب بندی در کارست و روش های ژئوفیزیک در مطالعه کارست می باشد.

 

دانلود با لینک غیر مستقیم
حجم : 28.33MB
منبع : UJOZVEH.IR