بیست اسکریپت
http://ujozveh.ir></a>
	<a href=http://ujozveh.ir></a>
<a href=http://ujozveh.ir></a>
    <a href=

مقاومت مصالح 1 (جزوه دستنویس)

مقاومت مصالح 1 (جزوه دستنویس)

مقاومت مصالح 1(جزوه دستنویس)   نمونه صفحه: 1خيلي خوب بود

ادامه مطلب

مقاومت مصالح 2(جزوه دستنویس)

مقاومت مصالح 2(جزوه دستنویس)

مقاومت مصالح 2(جزوه دستنویس) نمونه صفحه: 1خيلي خوب بود

ادامه مطلب

جزوه تایپ شده مقاومت مصالح 3

جزوه تایپ شده مقاومت مصالح 3

جزوه تایپ شده مقاومت مصالح 3 1خيلي خوب بود

ادامه مطلب

مکانيک جامدات1 90% پارسه

مکانيک جامدات1 90% پارسه

مکانيک جامدات1 90% پارسه کتاب های طرح 90 درصد پارسه ، در واقع جمع بندی از مطالب مهم درس بوده و برای دو گروه از داوطلبان کنکور کاربرد دارند. گروه اول کسانی هستند که این دروس را به طور کامل مطالعه کرده اند و نیاز به یک بار مرور سریع مطالب دارند و گروه دوم […]

ادامه مطلب

مکانيک سيالات پارسه

مکانيک سيالات پارسه

  مکانيک سيالات  90% پارسه کتاب های طرح 90 درصد پارسه ، در واقع جمع بندی از مطالب مهم درس بوده و برای دو گروه از داوطلبان کنکور کاربرد دارند. گروه اول کسانی هستند که این دروس را به طور کامل مطالعه کرده اند و نیاز به یک بار مرور سریع مطالب دارند و گروه دوم کسانی […]

ادامه مطلب

مکانيک جامدات2 90% پارسه

مکانيک جامدات2  90% پارسه

مکانيک جامدات2 90% پارسه کتاب های طرح 90 درصد پارسه ، در واقع جمع بندی از مطالب مهم درس بوده و برای دو گروه از داوطلبان کنکور کاربرد دارند. گروه اول کسانی هستند که این دروس را به طور کامل مطالعه کرده اند و نیاز به یک بار مرور سریع مطالب دارند و گروه دوم […]

ادامه مطلب