بیست اسکریپت
http://ujozveh.ir></a>
	<a href=http://ujozveh.ir></a>
<a href=http://ujozveh.ir></a>
    <a href=

Cellular and Molecular Immunology: ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس

Cellular and Molecular Immunology: ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس

ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس کتاب ایمنی شناسی یا ایمونولوژی ابوالعباس (Cellular and Molecular Immunology) یکی از مهمترین منابع برای این درس در دانشگاه های ایران و جهان می باشد. این کتاب توسط Abul K. Abbas ، Andrew H. Lichtman  و Shiv Pillai از سال 1991 تا کنون در چندین ویرایش نوشته شده است. آخرین ویرایش آن […]

ادامه مطلب

هماتولوژي

هماتولوژي

هماتولوژي رشته خون شناسی و بانک خون یا هماتولوژی یکی از رشته های علوم پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری  وزارت بهداشت می باشد. هماتولوژی یکی از شاخه های علوم زیست شناسی بوده که دراین رشته به  مطالعه یاخته‌های (سلولها، واحدهای بنیادین ساختاری و کارکردی همه اندامها) خونی، انعقاد خون و فرایند خونسازی می‌پردازد. این علم مقدار […]

ادامه مطلب

Hematology Laboratory: جزوه ي آزمايشگاه هماتولوژي

 Hematology Laboratory: جزوه ي آزمايشگاه هماتولوژي

آزمايشگاه هماتولوژي آشنایی با لوسمی آشنایی با لوسمی حاد لنفوئیدی آشنایی با لوسمی حاد میلوئیدی آشنایی با لوسمی مزمن میلوئیدی آشنایی با پلی سیتمی ورا آشنایی با سایر اختلالات میلوپرولیفراتیو آشنایی با لوسمی مزمن لنفوئیدی آشنایی با سایر اختلالات لنفوپرولیفراتیو آشنایی با پلاکت و ساختمان آن آشنایی با بیماری های مربوط به پلاکت آشنایی با […]

ادامه مطلب

ایمونولوژی: Immunology

ایمونولوژی: Immunology

جزوه ایمونولوژی : ایمنی‌شناسی یا ایمونولوژی یکی از شاخه‌های زیست‌پزشکی است که به بررسی انواع واکنش ایمنی جانداران در برابر آنتی ژن‌های بیگانه و روند ایجاد مصونیت در برابر عوامل بیماری‌زا می‌پردازد. این علم هم به جنبه های فیزیولوژیک پاسخ دفاعی بدن به عوامل بیگانه، و هم به جنبه های پاتولوژیک سیستم ایمنی مانند بیماریهای […]

ادامه مطلب

جزوه ي ایمنوهماتولوژی و بانک خون دکتر درختي: Immunohytology and blood bank

جزوه ي ایمنوهماتولوژی و بانک خون دکتر درختي: Immunohytology and blood bank

Immunohytology and blood bank صفحه اول جزوه: نزدیک به 600 نوع آنتی ژن در 23 گروه خونی به عنوان آنتی ژنهای گروههای مختلف خونی مطرح است برخی از این آنتی ژنها اهمیت زیادی در بالین دارند مثل ABO و Rh . برخی از این آنتی ژنها در شرایط خاصی ایجاد مشکلات بالینی می کنند برای […]

ادامه مطلب

جزوه خون‎شناسی دکتر سیدحسن منتظم

جزوه خون‎شناسی دکتر سیدحسن منتظم

  جزوه خون‎شناسی (Hematology) دکتر سیدحسن منتظم رشته خون شناسی رشته خون شناسی و بانک خون یا هماتولوژی یکی از رشته های علوم پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری  وزارت بهداشت می باشد. هماتولوژی یکی از شاخه های علوم زیست شناسی بوده . دراین رشته به  مطالعه یاخته‌های (سلولها، واحدهای بنیادین ساختاری و کارکردی همه اندامها) […]

ادامه مطلب